Thứ Ba, 8 tháng 11, 2016

4 đội ngũ nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chấn chỉnh Đảng

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII. Ảnh: Nhật Bắc

nghị quyết nêu rõ tình hình, cỗi nguồn và nhận mặt những thể hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các mô tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo chậm tiến độ, biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị trước nhất là phai lạt lý tưởng phương pháp mạng; nao núng, sút giảm niềm tin vào tiêu chí độc lập dân tộc và chủ nghĩa thị trấn hội; hiềm nghi, thiếu tin tưởng vào chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

bộc lộ về suy thoái đạo đức, lối sống biểu hiện ở những nội dung như: cá nhân chủ nghĩa, sống ích kỷ, thực dụng chủ nghĩa, thời cơ, vụ lợi; chỉ lo thu dọn tư nhân, không để ý đến ích lợi tập thể; ganh ghét, đố kỵ, bì, bì, không muốn người khác hơn mình...

Việc kê khai tài sản, thu nhập ko chân thực, biển thủ, tham nhũng, thao túng trong công việc cán bộ; chạy chức, chạy quyền, chạy chỗ, chạy luân chuyển, chạy bằng cấp, chạy tội..., cũng được nhận diện là biểu thị suy thoái đạo đức, lối sống.

biểu thị "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ gồm 9 nội dung, trong chậm tiến độ sở hữu việc đòi thực hiện "đa nguyên, đa đảng"; phản bác, phủ nhận nền dân chủ XHCN, nhà nước pháp quyền XHCN; đòi thực hành thể chế "tam quyền phân lập", tăng trưởng "xã hội dân sự". Phủ nhận nền kinh tế thị phần định hướng XHCN, chế độ mang toàn dân về đất đai...

4-nhom-nhiem-vu-giai-phap-xay-dung-va-chinh-don-dang-1

Hội nghị Trung ương 4, khoá XII đề ra 4 nhóm nhiệm vụ, biện pháp xây dựng và chỉnh đốn Đảng. Ảnh: Nhật Bắc

có 1 trong các mục tiêu "củng cố niềm tin của quần chúng đối mang Đảng", và quan điểm "nhìn thẳng vào sự thực, kể rõ sự thực, giám định đúng sự thật", nghị quyết đề ra 4 lực lượng nhiệm vụ, biện pháp các cấp uỷ, tổ chức Đảng cần tập hợp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, toàn diện, sở hữu hiệu quả.

1 là,về công tác chính trị tư tưởng, tự phê bình và phê bình. tụ hội lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao nhận thức trong toàn Đảng về ý nghĩa, vai trò, tầm quan yếu và sự thiết yếu của việc học tập, nghiên cứu, áp dụng sáng tạo và tăng trưởng chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh...

2 là, về cơ chế, chính sách. các đơn vị quản lý uỷ, đơn vị Đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện và thực hành nghiêm cơ chế rà soát, giám sát, kiểm soát việc thực thi quyền lực của người sở hữu chức, có quyền, theo hướng quyền hạn đến đâu nghĩa vụ tới đó; phân định rõ thẩm quyền và bổn phận tập thể, tư nhân trong từng quá trình khắc phục công tác và có chế tài xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.

cương quyết chắt lọc, miễn nhiệm, thay thế, cho từ chức đối với cán bộ khiến cho việc kém hiệu quả, ko hoàn tất nhiệm vụ, yếu về năng lực, kém về phẩm chất đạo đức, tín nhiệm rẻ mà ko chờ hết nhiệm kỳ, hết tuổi công tác, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý và người đứng đầu. Trước mắt, kiểm tra, kiểm tra, xử lý dứt điểm các vụ việc vi phạm trong thực thi quyền lực gây bức xúc trong cán bộ, đảng viên và quần chúng.

các ngành uỷ, tổ chức đảng chỉ đạo kiểm tra, hoàn thiện những quy định, văn bản quy phạm pháp luật về điều hành, điều hành bảo đảm công khai, minh bạch, góp phần xoá bỏ cơ chế "xin - cho", "duyệt - cấp"; ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, thụ động, "lợi ích nhóm", "sân sau", trục lợi trong điều hành, tiêu dùng ngân sách, tài sản công, cổ phần hoá tổ chức nhà nước, vốn đầu tư, đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tài chính, nhà băng, thuế, thương chính, phân bổ, điều hành và sử dụng biên chế...

hàng ngũ nhiệm vụ, giải pháp về cơ chế, chính sách còn mang việc hoàn thiện quy định về đơn vị, bộ máy và công việc bảo kê chính trị nội bộ; bảo đảm sự trong sạch về chính trị trong nội bộ, trước nhất là cán bộ lãnh đạo cấp chiến lược...

Ba là, về kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng. Đẩy mạnh công việc rà soát, giám sát định kỳ hoặc đột xuất việc đơn vị thực hiện các quyết nghị, kết luận của Đảng. Xử lý nghiêm tập thể, cá nhân ban hành văn bản không đúng, không liên quan hoặc thực hiện không nghiêm túc những nội dung quyết nghị, kết luận của Đảng; khen thưởng kịp thời tập thể, tư nhân thực hành có hiệu quả...

tăng thẩm quyền và đề cao phận sự người đứng đầu trong việc tạm bợ đình chỉ công việc cán bộ dưới quyền để kiểm điểm lúc sở hữu dấu hiệu vi phạm hoặc chậm trễ, trì trệ, kém hiệu quả trong thực hành chức trách, nhiệm vụ được giao; đồng thời, coi xét nhân cách đảng viên và hài hòa sở hữu các cơ quan chức năng với biện pháp ngăn chặn hành vi bao che, cản trở, gây khó khăn trong xử lý hoặc sở hữu dấu hiệu bỏ trốn...

Bốn là,về phát huy vai trò của nhân dân và chiến trường Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - thị trấn hội. các cấp uỷ, chính quyền phải nhận thức sâu sắc, quán triệt và thực hiện nghiêm Quyết định số 217 về quy chế giám sát và phản biện phường hội của mặt trận Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - phường hội; Quyết định số 218 của Bộ Chính trị quy định về việc trận mạc Tổ quốc và những đoàn thể chính trị - thị trấn hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.

nâng cao cường công tác dân vận của Đảng và của chính quyền; phát huy vai trò giám sát của chiến trường Tổ quốc, các đoàn thể chính trị - phường hội, của nhân dân, tạp chí và công luận trong chiến đấu ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong cán bộ, đảng viên. thực hành nghiêm túc, có hiệu quả phương châm dân biết, dân bàn, dân làm cho, dân rà soát. Trước mắt, hội tụ giải quyết kịp thời, dứt điểm những trắc trở giận dữ của quần chúng. #...

Toàn văn: quyết nghị Hội nghị Trung ương 4, khoá XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những miêu tả "tự diễn biến", "tự chuyển hoá" trong nội bộ.

Theo TTXVN

Cỏ Nhân Tạo Nguyễn Gia - Chuyên trả lời, ngoại hình, thi công sân bóng đá cỏ nhân tạo, sân vườn cỏ nhân tạo, sân chơi cỏ nhân tạo.

phân phối hạt cao su sân bóng đá, lưới chắn bóng, lưới khung thành, lưới khung thành và các phụ kiện sân bóng khác!

tư vấn giỏi 24/7. Mọi chi tiết xin liên hệ:

KHU VỰC MIỀN BẮC
0983 403 304
Click để gọi ngay hoặc chỉ tuyến đường đến văn phòng:
Số 12/27 Vạn Bảo - Liễu Giai - Ba Đình - Hà Nội
KHU VỰC MIỀN NAM
0972 312 358
Click để gọi ngay hoặc chỉ đường tới văn phòng:
Số 81/10 Phạm Phú Thứ - P11 - Tân Bình - TP.HCM

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét